Modul 4

Ponuda i mogućnosti

NLB banka Sarajevo


Odjel / odgovorno lice: Odjel za digitalno bankarstvo, razvoj proizvoda i prodaje

Kontaktni e-mail: Info@nlb.ba

Kontakt broj: 0800 22 427

Mobilno bankarstvo: App Store, Google Play

Godina od kada se nudi e-trgovina
2021
Procesor plaćanja za e-transakcije
Bankart
Payment gateway
Ixopay
Da li trgovac ima troškove pokretanja e-trgovine
Banka snosi troškove ukoliko trgovac ispunjava ugovorene promete
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
Ne
Naknada za obradu transakcije
U skladu sa Odlukom o tarifi naknada
3D sigurnosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje web stranice e-trgovca s vlastitim brendom
Prilagođavanja ekrana plaćanja za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Ponavljajuća plaćanja
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica je u arhivi)
E-trgovac može samostalno refundirati transakcije (putem web sučelja)
Mogućnost djelimičnog povrata transakcije
Omogućite plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Ostalo

NLB Banka Banja Luka


Odjel / odgovorno lice: Sektor za digitalno bankarstvo

Kontaktni e-mail: razvoj_proizvoda@nlb-rs.ba, helpdesk@nlb-rs.ba

Kontakt broj: 0800 50 510, 387 51 248 588

Mobilno bankarstvo: App Store, Google Play, AppGallery

Godina od kada se nudi e-trgovina
2022
Procesor plaćanja za e-transakcije
Bankart
Payment gateway
IXOPAY
Da li trgovac ima troškove pokretanja e-trgovine
Ne
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
25 KM mjesečno
Naknada za obradu transakcije
standardno 4%
3D sigurnosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje web stranice e-trgovca s vlastitim brendom
Prilagođavanja ekrana plaćanja za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Ponavljajuća plaćanja
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica je u arhivi)
E-trgovac može samostalno refundirati transakcije (putem web sučelja)
Mogućnost djelimičnog povrata transakcije
Omogućite plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Ostalo

Nova Banka


Odjel / odgovorno lice: Naziv tehničkog odjela: Segment za održavanje i razvoj digitalnih kanala Naziv odjela za promociju i prodaju: Odjeljenje za upravljenje proizvodima pravnih lica I izvještavanje Kontakt osoba: Aleksandar Jorgić

Kontaktni e-mail: aleksandar.jorgic@novabanka.com

Kontakt broj: 051/333-351

Mobilno bankarstvo: App Store, Google Play, AppGallery

Godina od kada se nudi e-trgovina
2018
Procesor plaćanja za e-transakcije
In-house rjesenje - Nova Banka AD Banja Luka
Payment gateway
In-house rjesenje - Nova Banka AD Banja Luka
Da li trgovac ima troškove pokretanja e-trgovine
NE
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
NE
Naknada za obradu transakcije
od 3% do 5%
3D sigurnosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje web stranice e-trgovca s vlastitim brendom
Prilagođavanja ekrana plaćanja za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Ponavljajuća plaćanja
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica je u arhivi)
E-trgovac može samostalno refundirati transakcije (putem web sučelja)
Mogućnost djelimičnog povrata transakcije
Omogućite plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Ostalo
Godina od kada se nudi e-trgovina
2012
Procesor plaćanja za e-transakcije
UPC
Payment gateway
Spisak Payment Gateway provajdera dostupan na zahtjev klijenta
Da li trgovac ima troškove pokretanja e-trgovine
Informacija dostupna na zahtjev klijenta
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
Informacija dostupna na zahtjev klijenta
Naknada za obradu transakcije
Ovisi prometu i drugim parametrima
3D sigurnosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje web stranice e-trgovca s vlastitim brendom
Prilagođavanja ekrana plaćanja za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Ponavljajuća plaćanja
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica je u arhivi)
E-trgovac može samostalno refundirati transakcije (putem web sučelja)
Mogućnost djelimičnog povrata transakcije
Omogućite plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Ostalo
Više informacija na: https://raiffeisenbank.ba/mala-preduzeca-i-obrtnici/prihvat-kartica/e-pay

Unicredit banka


Odjel / odgovorno lice: Inicijalni kontakt je sa: IPG-om Monrijem Kontakt osoba: Amer Rožajac

Kontaktni e-mail: prodaja@monri.com

Kontakt broj: 387 66 676 853

Mobilno bankarstvo: App Store, Google Play, AppGallery

Godina od kada se nudi e-trgovina
2012
Procesor plaćanja za e-transakcije
Zagrebačka banka d.d.
Payment gateway
Monri Payments d.o.o. Sarajevo
Da li trgovac ima troškove pokretanja e-trgovine
NE
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
DA, mjesečna naknada
Naknada za obradu transakcije
3,80% ili u zavisnosti od volumena trgovca
3D sigurnosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje web stranice e-trgovca s vlastitim brendom
Prilagođavanja ekrana plaćanja za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Ponavljajuća plaćanja
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica je u arhivi)
E-trgovac može samostalno refundirati transakcije (putem web sučelja)
Mogućnost djelimičnog povrata transakcije
Omogućite plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Ostalo
Pay By Link za jednostavnije plaćanje, Različite forme integracije, Promotions modul za benefite prema kupcima, "Secure vault" pohrana podataka za jednostavnije plaćanje, Web i mobilne integracije Android i IOS, Plugini za jednostavniju intergariju za najpopularnije web platforme, Web Risk modul, 3DSecure

Intesa Sanpaolo banka


Odjel / odgovorno lice: Naziv odjela: Direkcija za razvoj proizvoda korporativnog bankarstva

Kontaktni e-mail: prodaja.cardBH@intesasanpaolobanka.ba

Kontakt broj: 387 33 497 657

Mobilno bankarstvo: App Store, Google Play

Godina od kada se nudi e-trgovina
2014
Procesor plaćanja za e-transakcije
Nexi Croatia d.o.o.
Payment gateway
NestPay
Da li trgovac ima troškove pokretanja e-trgovine
Zavisno od dogovora s klijentom
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
Zavisno od dogovora s klijentom
Naknada za obradu transakcije
Zavisno od dogovora s klijentom
3D sigurnosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje web stranice e-trgovca s vlastitim brendom
Prilagođavanja ekrana plaćanja za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Ponavljajuća plaćanja
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica je u arhivi)
E-trgovac može samostalno refundirati transakcije (putem web sučelja)
Mogućnost djelimičnog povrata transakcije
Omogućite plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Ostalo
Ekskluzivni acquirer za American Express

ATOS BANK a.d. Banja Luka


Odjel / odgovorno lice: Digital banking & Cards / Srđan Grabovac

Kontaktni e-mail: srdjan.grabovac@atosbank.ba

Kontakt broj: Tel.: +387 51 246 479

Mobilno bankarstvo: Google Play

Godina od kada se nudi e-trgovina
2020.
Procesor plaćanja za e-transakcije
Euronet
Payment gateway
Monri Payments d.o.o. Sarajevo
Da li trgovac ima troškove pokretanja e-trgovine
Ne
Da li trgovac plaća mjesečnu/godišnju naknadu za e-trgovinu?
Da, mjesečna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za bankarske usluge pravnih lica
Naknada za obradu transakcije
Standardna provizija 3,50% u skladu sa Odlukom o naknadama za bankarske usluge pravnih lica
3D sigurnosna autentifikacija
iFrame tehnologija
Prilagođavanje web stranice e-trgovca s vlastitim brendom
Prilagođavanja ekrana plaćanja za pametne uređaje
Dodaci za integraciju sa najpopularnijim platformama za e-trgovinu
API (povezivanje sistema banke sa eksternim sistemima)
Ponavljajuća plaćanja
Čuvanje kartice za buduća plaćanja kod e-trgovca (kartica je u arhivi)
E-trgovac može samostalno refundirati transakcije (putem web sučelja)
Mogućnost djelimičnog povrata transakcije
Omogućite plaćanje na rate za kupce kod e-trgovca
Šeme lojalnosti (cashback) u saradnji sa e-trgovcima
Ostalo
SecureVault, Pay By Link, Promotions, Reporting, WebRisk