Platforma ecommerce4all.eu je resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sva tržišta CEFTA (Sjeverna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo*, Crna Gora i Moldavija). Web platforma se sastoji od relevantnih podataka i resursa e-trgovine, uključujući osnovne podatke o e-trgovini, interaktivne grafikone i podatke o razvoju tržišta e-trgovine CEFTA-e, kao i podatke o ključnim aspektima poslovanja u e-trgovini.

Podaci o ključnim aspektima poslovanja u e-trgovini bit će strukturirani u četiri modula: zakonodavstvo o e-trgovini, plaćanje, isporuka i uspješne priče e-trgovine na svim CEFTA tržištima. Svaki od ovih modula će sadržavati relevantne informacije o tržištu CEFTA-e, tutorijale, priručnike, dokumente o temama i video prezentacije. Uz četiri modula, razvijen je i dodatni peti modul koji ima za cilj da prikaže stanje e-trgovine kroz statistiku i podatke o razvoju tržišta e-trgovine (interaktivni grafikoni stanja e-trgovine u svakom tržišta i poređenja npr. kupaca, platnih kartica, digitalnih vještina, UNCTAD B2C indeks spremnosti za e-trgovinu i drugi relevantni podaci Eurostata). Svi podaci će biti predstavljeni na lokalnom jeziku svakog od CEFTA tržišta i na engleskom.

Web platforma može poslužiti svim kompanijama na lokalnom nivou za obavljanje e-trgovine na svom tržištu, ali što je još važnije, može poslužiti njihovim planovima za širenje na druga tržišta CEFTA-e.

Razvoj web platforme ecommerce4all.eu u sklopu projekta “Regionalna platforma za e-trgovinu za sve” dolazi nakon uspješnog pokretanja web platforme Ecommerce4All.mk za makedonsko tržište 2020 godine.

Počevši od novembra 2021. godine, Makedonsko udruženje za e-trgovinu zajedno sa projektnim partnerima razvija i proširuje platformu regionalno, čineći je dostupnom svim CEFTA tržištima, uz podršku Regionalnog vanjskotrgovinskog fonda – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) .

Projekat „Regionalna platforma za e-trgovinu za sve“ proizvodit će se u tri faze, pri čemu će se u svakoj fazi razvijati različiti moduli web platforme. Razvoj modula je prilagođen svakom od 7 CEFTA tržišta u zavisnosti od resursa i mogućnosti za realizaciju svakog modula. Moduli će biti razvijeni i lansirani u saradnji sa lokalnim partnerima sa svih CEFTA tržišta.

Implementacijom ove regionalne platforme, e-prodavcima iz regiona, koji planiraju proširiti svoje e-trgovine i van svojih tržišta u godinama koje slijede, na raspolaganju su objedinjene tačke sa kojih će moći da pruže sve potrebne relevantne informacije vezane za e-trgovinu za sva tržišta u regionu.