Modul 5

Dostava

Modul 5: “Dostava”, regionalne e-platforme “Ecommerce4all” sadrži informacije o pružaocima poštanskih usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj ovog modula je informisati vas o svim mogućnostima za integraciju dostave na vaše trenutne ili planirane web trgovine, te predstaviti različit spektar usluga koje možete obezbijediti na tržištu BiH. Na taj način želimo olakšati pronalazak idealnog načina dostave, a koji će najbolje odgovarati vašem biznis modelu. Stavljajući poseban akcenat na dostave van granica BiH kreirali smo vodič kako pravilno uvoziti i izvoziti u saradnji sa Carinskom službom BiH objašnjavajući sve potrebne detalje ovog procesa.