Modul 5

Dostava

‘JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo

Obala Kulina bana 8

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Tvrtka Miloša bb

Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske A.D. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 93

X Express d.o.o. Banja Luka

Branka Perduva 10A

‘Euro Express” d.o.o. Banja Luka

Jovana Dučića broj 23, 78000 Banja Luka (glavno sjedište)

Express Courier d.o.o. Sarajevo (UPS contractor for B&H)

Rajlovačka cesta 14b

A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo

Braće Mulića 48, 71000 Sarajevo

“SKYTEC” d.o.o. Živinice

Magistralni put, Husino, 75200 Tuzla, Bosna i Hercegovina

‘In Time” d.o.o. Sarajevo

Brace Baljic 1a, 71000 Sarajevo

‘DHL International” d.o.o. Sarajevo

Rajlovačka cesta bb

Express One d.o.o. Sarajevo

Boce 14, 71000 Sarajevo

“IEXPRESS” d.o.o. Široki Brijeg

Fra Dominika Mandića 24 A

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo

Halilovići 12, 71000 Sarajevo

Lagermax AED BIH d.o.o. Sarajevo

Blažuj 78

Dostava kod drugih članica CEFTA