Modul 6

Regionalna značka/bedž povjerenja online trgovine

Da bi dobio bedž/značku, svaki e-trgovac mora popuniti kratki online upitnik u kojem odgovara da li ispunjava osnovne zakonske uslove za poslovanje u e-trgovini. Kada se dostave odgovori iz upitnika, sprovodi se postupak verifikacije od strane jednog od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i, po pravilima propisanim Kodeksom ponašanja.

Ako je e-trgovac registrovano pravno lice i ispunjava osnovne zakonske uslove, e-trgovac će moći da stekne regionalnu značku i biće mu poslana značka koju postavlja na svoju web prodavnicu. U suprotnom, e-trgovcu će biti poslana korektivna uputstva, koja će, ukoliko ih ispuni u roku od mjesec dana, moći dobiti bedž/značku. E-trgovac ima pravo da svojim potrošačima promoviše regionalnu značku Trustmark, kako bi povećao povjerenje u svoj brend.

Jedno od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i (obično dolazi sa odgovarajućeg tržišta kao i e-trgovac) vrši formalnu provjeru na web stranici, odnosno da li e-trgovac posjeduje neophodne osnovne zakonske uslove za obavljanje djelatnosti, bez ocjene kvaliteta, odnosno da li je njegov sadržaj adekvatan i ispunjava sve propisane norme.

Ukoliko na web stranici web trgovine koju posjećujete postoji regionalna značka povjerenja, to znači da se web stranica e-trgovine obavezala da će raditi u skladu sa Kodeksom ponašanja, garantirajući etičke standarde na digitalnom tržištu.

Dodatno ćemo imati web stranicu gdje se možete prijavljivati za dobijanje regionalne značke povjerenja.

Udruženja za e-trgovinu koja su učestvovala u razvijanju regionalne značke povjerenja

Makedonija
Srbija
BIH
BIH
Albania

Informacije o regionalnoj znački povjerenja dostupne na jezicima za druga CEFTA tržišta