Modul 6

Regionalna značka/bedž povjerenja online trgovine

Šta je regionalna značka povjerenja?

Regionalna značka povjerenja je vizuelna oznaka koja će biti prikazana na web stranicama e-trgovine sa bilo kojeg CEFTA tržišta, omogućavajući kupcima da lako identifikuju da je online prodavnica registrovano pravno lice. Regionalna značka povjerenja osmišljena je da smanji nepovjerenje potrošača i adresira najveću prepreku za potrošače prilikom donošenja odluke o kupovini – susret sa nepoznatim e-trgovcem, posebno kada se kupovina odvija van vaše zemlje.

Zašto biste trebali da imate značku povjerenja na svojoj web stranici?

Na internetu, kao i u stvarnom svijetu, prvi utisak je veoma važan. Kada potencijalni kupci posjete vašu web stranicu za e-trgovinu, njihovo mišljenje o vama postaje vitalno. Naročito kada se radi o prekograničnim transakcijama, ukoliko klijenti smatraju da ste nepouzdani ili da vam nedostaje kredibilitet, vjerovatno će napustiti vašu stranicu. Postavljanje regionalne značke povjerenja e-trgovine povećava povjerenje potrošača u nepoznate e-trgovce jer znaju da je nezavisna treća strana temeljito provjerila usklađenost prodavca sa zakonima i propisima, dajući potrošaču povjerenje da obavi kupovinu.

Koja je svrha značke regionalnog povjerenja?

Svrha ove značke je poboljšati kvalitet online trgovine koja dolaze sa svih 7 CEFTA tržišta i uspostaviti povjerenje između online trgovaca/davaoca usluga i potrošača koji koriste ovu vrstu usluge. Uspostavljanje povjerenja između e-trgovaca i potrošača pospješiće e-trgovinu kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu i pozitivno će utjecati na regionalnu ekonomiju. Regionalna značka povjerenja takođe omogućava da e-trgovci budu regionalno prepoznati kao relevantni a da se ne prijavljuju na svakom tržištu na kojem vrše prodaju kao pojedinci.

Kako dobiti regionalnu značku povjerenja?

Prije nego što se izda regionalna značka povjerenja, trgovina mora dobiti nacionalnu značku povjerenja od lokalnog udruženja za e-trgovinu. Nakon što e-trgovina dobije lokalni znak povjerenja, e-trgovac treba da se prijavi i mora ispuniti osnovne zakonske zahtjeve, te slijediti pravila navedena u Kodeksu ponašanja, kako je utvrđeno tokom perioda revizije. Bedž/značka će biti postavljena samo na web stranice e-trgovaca koji su se prijavili za nju i koji su uspješno prošli provjere od strane jednog od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i, osiguravajući usklađenost sa potrebnim propisima i obavezama za poslovanje u e-trgovini.

Kako prepoznati e-trgovca sa regionalnom značkom/bedžom povjerenja?

Internet prodavnica može da prikaže značku regionalnog povjerenja na jednom ili više mesta na sajtu. Potvrđuje da je izvršena nezavisna revizija e-trgovca. Značku možete pronaći na različitim mjestima na web stranici e-trgovine: u opisu proizvoda, kada se prikazuje vaša korpa, u zaglavlju ili podnožju stranice i na drugim pozicijama.