Modul 5

Dostava

Pravilan uvoz u Bosnu i Hercegovinu

Sve što trebate znati o uvozu u BiH putem pošte kada robu primate iz inostranstva.

Uvoz je puštanje robe u slobodan promet, a u BiH podrazumijeva primjenu mjera trgovinske politike, ispunjavanje ostalih carinskih formalnosti u vezi s uvozom robe i plaćanje svih propisanih dažbina, u skladu s carinskim i drugim propisima. To je radnja kojom carinski organ omogućava raspolaganje robom u svrhe utvrđene carinskim postupkom u koji je roba i stavljena. Lice koje vrši uvoz naziva se primalac/uvoznik, a dužnikom se naziva lice koje je dužno platiti carinski dug.

Pitate se kako vaša narudžba stiže iz inostranstva? Pratite cijeli proces.

uvoz mk

Kliknite ovdje za preuzimanje dokumenta za proces uvoza u Bosnu i Hercegovinu.

Mjesto carinjenja


Naručena pošiljka stiže na mjesta određeno carinskim propisima radi kontrole/pregleda robe od strane carinskog organa (deklarisanje robe) i njenog konačnog uvoznog carinjenja – Carinski referat Pošta Sarajevo, Banja Luka ili Mostar. Ako pošiljka stiže vazdušnim saobraćajem – Carinska ispostava Aerodrom Sarajevo.

Dostavljanje pošiljke i carinjenje


O dostavi vaše pošiljke se brinu javni poštanski operateri u BiH (BH Pošta, Pošte Srpske i Hrvatska Pošta Mostar) koji obavljaju brzu ili redovnu dostavu kao i, ukoliko pošiljka stiže .vazdušnim saobraćajem, kompanije kao što su DHL, UPS, Fedex i sl. Na osnovu deklarisanih podataka u pošiljci utvrđuje se da li pošiljka podliježe uvoznom carinjenju i naplati dažbina ili je oslobođena carinjenja i plaćanja dažbina.

Poštanski troškovi


Potrebno je razlikovati fakturnu vrijednost robe i carinsku vrijednost robe kao i da li je riječ o komercijalnim (roba koja je plaćena) ili nekomercijalnim (roba koja je poslana besplatno) pošiljkama. Carinska vrijednost za komercijalne pošiljke je vrijednost robe koja se primjenjuje prilikom carinjenja i uključuje fakturnu vrijednost robe i poštanske troškove do BiH. To znači da ako je vrijednost robe 100 KM, a poštarina (prevoz) do BiH 20 KM, carinska vrijednost za obračun uvoznih dažbina iznosi 120 KM.

S druge strane, ukoliko je riječ o nekomercijalnim pošiljkama, carinska vrijednost za obračun uvoznih dažbina je samo fakturna vrijednost robe, bez poštanskih troškova do BiH.

Troškovi dostave unutar BiH (poštarine) i eventualni manipulativni troškovi troškovi nastali u BiH, ne ulaze u carinsku vrijednost robe. Ovi troškovi dostave u BiH se često naplaćuju za pošiljke koje su oslobođene plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu, a građani obično misle da su to troškovi koje naplaćuje carinski organ. U stvari, riječ je o manipulativnim troškovima poštanskih operatera ili kompanija DHL, UPS, Fedex i sl.

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba komercijalnog karaktera ukupne (carinske) vrijednosti do 300 KM po jednoj pošiljci i za nju se ne postoji obaveza podnošenja carinske deklaracije. Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, bez obzira na vrijednost, ne odobrava se za alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, kao i duhan i duhanske proizvode.

Za sve ostale pošiljke sprovodi se uvozno carinjenje i plaćaju se uvozne dažbine putem carinske poštanske deklaracije primjenom stope carine propisane Carinskom tarifom Bosne i Hercegovine, odnosno 5%, 10% ili 15%, uz jedinstvenu stopu PDV-a od 17%. Napominjemo da je u ovom slučaju carinska vrijednost za obračun uvoznih dažbina fakturna vrijednost robe zajedno sa poštanskim troškovima do BiH.

Također, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u Bosni i Hercegovini do vrijednosti od 90 KM po pošiljci. “Pošiljkama nekomercijalnog karaktera” smatraju se povremene pošiljke koje sadrže isključivo robu namijenjenu ličnoj upotrebi ili upotrebi članova domaćinstva korisnika oslobađanja, koja po svojoj vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom karakteru i da ih je pošiljalac primaocu poslao besplatno.

Za sve ostale pošiljke vrijednosti do 1500 KM sprovodi se uvozno carinjenje i plaćaju se uvozne dažbine putem poštansko-carinske deklaracije primjenom jedinstvene stope carine od 10%, uz jedinstvenu stopu PDV-a od 17%. Ukoliko je vrijednost pošiljke preko 1500 KM, primjenjuju se stope carine propisane Carinskom tarifom Bosne i Hercegovine, odnosno 5%, 10% ili 15%, uz jedinstvenu stopu PDV-a od 17%.

Obje vrste deklaracija, ukoliko se radi o fizičkom licu kao primaocu, kreira carinski organ i izdaje račun primaocu/uvozniku na iznos pripadajućih uvoznih dažbina. Ukoliko je riječ pravnom licu, carinska deklaracija se podnosi u redovnom carinskom postupku putem ovlašćenog zastupnika (špeditera). Takođe, i za sve pošiljke koje podliježu zabranama ili ograničenjima, carinska deklaracija se podnosi u redovnom carinskom postupku putem ovlašćenog zastupnika.

Dokumentacija


Pošiljka koja pristiže iz inostranstva je najčešće propisno označena na način da ima na sebi deklaraciju na kojoj piše šta ista sadrži (vrsta robe), koja je vrijednost i odakle dolazi. Ova deklaracija je validan dokaz koji opisuje naručenu robu.

Ukoliko je potrebna dodatna dokumentacija, carinski organ kontaktira primaoca. Ako primaoc ne pruži potrebne podatke, vrijednost utvrđuje carinski organ, shodno raspoloživim podacima, a na podlozi carinskih propisa.

Ako se lice ne slaže sa utvrđenom vrijednošću, ima pravo na to podnijeti prigovor.

U slučaju kada se pošiljka šalje od strane fizičkog lica u inostranstvu fizičkom licu u BiH, pošiljaoc treba voditi računa da ispravno deklariše vrijednost robe, kako bi se carinski postupak okončao na brz i pravilan način.

Dolazak pošiljke


U trenutku kada pošiljka stigne na teritoriju Bosne i Hercegovine, sve dok se za nju ne odredi carinski postupak (oslobađanje ili carinnjenje), ona se nalazi pod carinskim nadzorom i tretira se kao privremeno uskladištena roba u prostoriji za privremeno skladištenje ili u javnom carinskom skladištu.

Nakon završetka cijelog procesa, pošiljka stiže na Vašu adresu!

Pravilan izvoz u Bosnu i Hercegovinu

Sve što trebate znati o izvozu iz BiH putem pošte kada robu šaljete u inostranstvo.

Postupkom izvoza carinski organ odobrava izvoz robe sa carinskog područja BiH. Izvoz uključuje primjenu mjera trgovinske politike i izvoznih formalnosti . Prodavac ili pošiljalac takve robe je izvoznik.

Pitate se kako funkcionira slanje proizvoda izvan vaše zemlje? Pratite cijeli proces.

uvoz mk

Kliknite ovdje za preuzimanje dokumenta za proces izvoza u Bosnu i Hercegovinu.

Priprema


Pošiljka za slanje van granica naše zemlje pripremljena je u odgovarajućoj ambalaži za međunarodni transport.

Dokumenti


Uz proizvod se pripremaju dokumenti od kojih je najvažnija i obavezna komercijalna faktura. Pored fakture, u zavisnosti od zahtjeva zemlje uvoznice, može biti potrebna i lista pakovanja/otpremnica i/ili dokaz o porijeklu proizvoda kao eventualno ostala dokumentacija koja je neophodna. Primjer ostale dokumentacije bi bio da, ukoliko želite da izvezete umjetničku sliku, neophodno je da pribavite i dokument za izvoz od nadležnog ministarstva, jer je riječ o kulturnom dobru koje se ne može slobodno izvoziti, bez prethodne dozvole državnih organa. Ukoliko izvozite pošiljku koju besplatno šaljete u inostranstvo, na primjer poklon, umjesto fakture pripremate izjavu o vrijednosti pošiljke.

Komercijalna faktura treba da sadrži sljedeće podatke:

  • Naziv i adresa izvoznika (pravno ili fizičko lice)
  • Naziv i adresa uvoznika (distributivni partner, posrednik ili krajnji korisnik)
  • Adresa za dostavu
  • Neto i bruto masa i dimenzije pakovanja
  • Tačan trgovački opis robe
  • Količina robe, broj i vrsta pakovanja
  • Cijena
  • Uslovi isporuke i plaćanja
  • Zemlja porijekla

Uz fakturu, a kako kupac ne bi platio carinu već samo PDV u zemlji uvoza, a sa kojom Bosna i Hercegovina ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini, potrebno je pripremiti i dokaz da su proizvodi BiH porijekla.

To se lako može uraditi popunjavanjem deklaracije/izjave o porijeklu na komercijalnoj fakturi, što može učiniti svaki izvoznik za robu čija vrijednost ne prelazi iznos od 6.000 EUR po pojedinačnoj pošiljci. Izjavu može carina da provjeri na način da traži dokaze od izvoznika da je roba zaista BiH porijekla, što podrazumijeva ispunjavanje određenih propisanih uslova shodno pravilima o preferencijalnom porijeklu.

Carinska deklaracija


Pošiljke poslane primaocu, a koje sadrže robu čija ukupna vrijednost ne prelazi 20 KM, ne podliježu carinskom pregledu.

Pravna lica mogu poslati pošiljku vrijednosti do 2.000 KM, a koju prati faktura, bez obaveze podnošenja carinske deklaracije. Ukoliko je za izvoz potrebna određena dokumentacija koja se odnosi na zabrane ili ograničenja ili ukoliko robu u izvozu prati dokaz o porijeklu, potrebno je podnijeti carinsku deklaraciju.

Carinsku deklaraciju može podnijeti zastupnik izvoznika, odnosno špediter ili brza pošta

Slanje pošiljke


Za slanje pošiljke e-trgovac može koristiti usluge JP BH Pošta, Pošta Srpske i Hrvatske pošte Mostar, kao i usluge brzih pošta. a cijeli posao može obaviti u bilo kojoj poslovnici u BiH.

Pošiljka se može predati i firmama ekspresne pošte, koje u svakom trenutku mogu izvršiti izvozno carinjenje pošiljke.

Nakon završetka cijelog procesa Vaša pošiljka stiže krajnjem kupcu!