Indikatori spremnosti za e-trgovinu

U nastavku su predstavljena sljedeća dva indeksa – NRI 2023 i LPI 2023.

Indeks spremnosti mreže (NRI) 2023 mjeri stepen do kojeg su zemlje spremne da iskoriste mogućnosti koje pruža informaciona i komunikacijska tehnologija. Indeks mrežne spremnosti 2023. procjenjuje 134 ekonomije zasnovane na strukturi od četiri stuba: tehnologija, ljudi, upravljanje i uticaj, 12 podstubova i 58 indikatora koji se odnose na njihovu sposobnost da iskoriste prednosti digitalne revolucije.

Izvor: Baza podataka o indeksu spremnosti mreže, Portulanski institut, 2023

Međunarodni LPI pruža uvid u pokretače ukupnih logističkih performansi. Za razdvajanje rezultata istraživanja potrebno je obratiti domaćem LPI. Ovo se zasniva na domaćem LPI, gdje ispitani logistički profesionalci procjenjuju logističko okruženje u zemljama u kojima rade. Sadrži detaljnije informacije o logističkim okruženjima, procesima i institucijama zemalja i razmatra logistička ograničenja unutar zemalja, a ne samo na ulazima kao što su luke ili granice. Analizira zemlje prema četiri glavne determinante ukupnog logističkog učinka: infrastruktura, usluge, granične procedure i pouzdanost lanca snadbijevanja.

Izvor: Svjetska banka (2023): https://lpi.worldbank.org/

Najbolje rangirani NRI u 2023. godini je Srbija (rangirana na 55. mjestu sa indeksom 51,7), a Bosna i Hercegovina ima najlošiji NRI (rangirana na 92. mjestu sa indeksom 40,06).

Centralno mjesto umrežene ekonomije je tehnologija. Kao temeljna komponenta NRI, Tehnološki stub ima cilj da procjeni tehnološku infrastrukturu koja je ključna za učešće zemlje u globalnoj ekonomiji. Najbolje rangirana je Crna Gora (#47), a najgore Bosna i Hercegovina (#104).

Tehnološki pejzaž odražava stručnost, inkluzivnost i spretnost stanovništva i entiteta jedne nacije u iskorištavanju tehnoloških sredstava. Najbolje rangirana je Albanija (#43), a najgore Bosna i Hercegovina (#97).

Upravljanje predstavlja okvire koji jačaju holističku mrežu, osiguravajući sigurnost njenih korisnika. Najbolje rangirana je Srbija (#48), a najgore Albanija (#86).

Uticaj predstavlja spremnost nacije za umreženu ekonomiju koja doprinosi holističkom rastu i poboljšanju društva. Najbolje rangirana je Srbija (#46), dok je najlošije rangirana Albanija (#86).

Logistika se shvata kao mreža usluga koje podržavaju fizičko kretanje robe, prekograničnu trgovinu i trgovinu unutar granica. Sastoji se od niza aktivnosti izvan transporta, uključujući skladištenje, posredništvo, ekspresnu dostavu, operacije terminala i povezano upravljanje podacima i informacijama. Logistika predstavlja lanac u procesu e-trgovine i važno je mjerenje efikasnosti duž lanca nabavke logistike unutar zemlje.

Indeks logističkih performansi Svjetske banke (LPI) analizira zemlje kroz šest indikatora:

  • 1. Efikasnost carinskih procedura i granične kontrole.
  • 2. Kvalitet trgovinske i transportne infrastrukture.
  • 3. Lakoća ugovaranja međunarodnih pošiljki po konkurentnim cijenama.
  • 4. Kompetencija i kvalitet logističkih usluga.
  • 5. Sposobnost praćenja i lociranja pošiljki.
  • 6. Brzina kojom pošiljke stignu do primaoca u predviđenom ili očekivanom roku isporuke.

*Izvor: Svjetska banka (2023): https://lpi.worldbank.org/

Ukupni LPI rezultati i LPI rang (139 zemalja) CEFTA tržišta bez Kosova* u 2023. prikazani su na grafikonima ispod.
Sjeverna Makedonija na 57. mjestu je najbolje rangirana među CEFTA tržištima, a Moldavija je na 97. rangirana najgore.

Efikasnost carinskih procedura i granične kontrole u anketi su ocijenjena od „veoma nisko“ (1) do „veoma visoko“ (5). Među CEFTA tržištima, Sjeverna Makedonija ima najbolji rezultat (3,1), a Moldavija najgori (1,9).

Kvalitet infrastrukture povezane sa trgovinom i transportom u anketi je ocijenjen od „veoma niskog” (1) do „veoma visokog” (5). Najbolje je ocijenjena Sjeverna Makedonija (3), a najgore Moldavija (1,9).

Lakoća aranžiranja međunarodne dostave po konkurentnim cijenama u anketi je ocijenjena od “veoma teško” (1) do “veoma lako” (5) . Najbolja je u Bosni i Hercegovini (3,1) i najgora u Moldaviji (2,7).

Kompetencija i kvalitet logističkih usluga u anketi su ocijenjeni od „veoma nisko“ (1) do „veoma visoko“ (5). Najbolji rezultat ima Sjeverna Makedonija (3,2), a najgori Albanija (2,3).

Sposobnost praćenja i lociranja pošiljki u anketi su ocijenjeni od „veoma nisko“ (1) do „veoma visoko“ (5) . Najbolja je u Sjevernoj Makedoniji (3,5), a najgora u Albaniji (2,5).

Frekvencija kojom pošiljke stignu do primaoca unutar planiranog ili očekivanog vremena isporuke u anketi je ocijenjena od „teško ikad” (1) do „skoro uvijek” (5). Najbolji su Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Crna Gora sa ocjenom 3,2, a najgora je Albanija sa ocjenom 2,3.

Izvor: Svjetska banka (2023) https://lpi.worldbank.org/

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.