Internet aktivnosti

Uočljiva je sličnost između aktivnosti kojima se korisnici CEFTA-e pretežno bave online i onih kojima se najmanje bave. Preko 90% korisnika CEFTA-e učestvuje u aktivnostima kao što su telefoniranje ili video pozivi i razmjena trenutnih poruka putem platformi kao što su Skype, Messenger, WhatsApp i Viber, što premašuje prosjek EU (27) od 75%. Pored toga, značajan dio korisnika interneta u Crnoj Gori (88%) i Bosni (69%) je aktivan na društvenim mrežama, kao što su kreiranje korisničkih profila i postavljanje poruka, u poređenju sa 65% evropskih korisnika. Često traže informacije o robama i uslugama na internetu, čitaju internetske novine i traže zdravstvene informacije.

Međutim, u CEFTA regionu, korisnici interneta rijeđe koriste internet za slanje/prijem pošte, internet bankarstvo, prodaju robe ili usluga, te traženje posla i prijave.

Svi podaci u grafikonima u nastavku odnose se na procenat pojedinaca koji su koristili internet u zadnja 3 mjeseca.

Izvor: Eurostat Korišćenje interneta kao procenat pojedinaca koji su koristili internet u zadnja 3 mjeseca *Podaci su iz Nacionalnog statistički uredi Izvor:Sjeverna Makedonija: Državni zavod za statistiku, Albanija od 2022, Kosovo* od 2020

Skoro svi korisnici interneta (98,7%) iz Albanije telefoniraju ili ostvaruju video pozive kao procenat pojedinaca koji su koristili internet u zadnja 3 mjeseca. Najmanje korištenje interneta za ovu aktivnost je u Sjevernoj Makedoniji sa 89,2%.

Takođe, visok procenat korisnika interneta CEFTA-e učestvuje u društvenim mrežama (kreiranje korisničkog profila, postavljanje poruka ili drugih priloga na Instagram, Facebook, Twitter, itd.), pri čemu je Crna Gora najviše (87,76%), a najmanje Bosna i Hercegovina ( 69.25).

Visok procenat korisnika interneta CEFTA-e angažovan je u pronalaženju informacija o robama i uslugama, pri čemu je najveći procenat od 76,3% u Srbiji, a najmanji 54,2% u Severnoj Makedoniji.

Korisnici interneta CEFTA-e čitaju online novinske stranice/novine/novinske časopise. 86,41% korisnika interneta u Srbiji i samo 48,2% Makedonaca čita online vijesti i časopise.

69,11% korisnika Interneta u Srbiji je slalo/primilo e-poštu, a samo 29,93% na Kosovu.

Mali procenat korisnika interneta CEFTA-e se bavi online prodajom robe i usluga. Najveći procenat korisnika interneta je u Bosni i Hercegovini 15,46% koji se bave prodajom robe i usluga putem interneta, a najmanji procenat korisnika interneta u Crnoj Gori 6,11%.

Internet bankarstvo je i dalje nedovoljno iskorišteno u CEFTA-i u poređenju sa EU (27). U prosjeku, oko 70% korisnika interneta u EU (27) koristi internet za uključenje u elektronsko bankarstvo.
Srpski korisnici interneta pokazuju najveću stopu usvajanja Internet bankarstva od 37,28%, dok korisnici interneta na Kosovu* imaju najnižu stopu usvajanja od samo 9,31% (podaci iz 2020. godine).

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.