Modul 1

Opći pregled relevantne statistike e-trgovine

Današnji sastav Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) sveden je na ekonomije zapadnog Balkana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Makedonije, Srbije i Crne Gore i Moldavije (koja ne pripada bloku Zapadnog Balkana).

Profili zemalja uključujući geografiju, opšte pokazatelje za demografiju, ekonomiju, poslovanje i, naravno, e-trgovinu predstavljeni su na ovoj platformi kako bi se dao pregled relevantnih informacija na jednostavan i razumljiv način i služio postojećim i novim kompanijama u e-trgovini.

Podaci o e-trgovini