Opće informacije

U Bosni i Hercegovini djeluje 14 registrovanih poštanskih kompanija koji su u nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela u oblasti poštanskih usluga, Agencije za poštanske usluge BiH. Od svih njih, 11 poštanskih kompanija, pored teritorije BiH pokriva i inostranstvo. .

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo na univerzalnu uslugu koja se pruža sa unaprijed određenim levelom kvaliteta po pristupačnim cijenama na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine za sve korisnike bez diskriminacije. Ali među 14 registrovanih pružatelja poštanskih usluga ne mogu svi ponuditi svaki aspekt takvih univerzalnih usluga. Samo 3 poštanske usluge u javnom vlasništvu uključuju sve aspekte Univerzalne usluge i zakonom su obavezne da obezbjede pristupačne cijene i kvalitetu za sve korisnike shodno Zakonu o poštanskim uslugama.

UNIVERZALNA POŠTANSKA USLUGA UKLJUČUJE:

Univerzalne poštanske usluge obuhvaćaju prijem, otpremu, prijevoz, prispijeće i uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu:

 • pismonosnih pošiljaka mase do 2 kg;
 • paketskih pošiljaka mase do 31,5 kg; u Republici Srpskoj 20 kg
 • poštanskih uputnica; u Republici Srpskoj i isplate novčani doznaka na kućnu adresu, te elektronske forme uputnica
 • direktne pošte
 • Poštanskim i telegrafskih saopštenja
 • preporučenih i vrijednosnih pošiljaka
 • sekograma do 7 kg.

Univerzalna poštanska usluga se osigurava svakog radnog dana najmanje pet dana u sedmici, osim pod uslovima i prilikama koje su poštanskim propisima definirane kao vanredne.

OBAVEZE POŠILJAOCA

Pošiljalac pošiljke je odgovoran za:

 • unutrašnje pakovanje poštanske pošiljke u granicama utvrđenim Općim uvjetima i pravilnikom koje možete također naći na web stranci
 • da naznači stvarnu vrijednost sadržaja pošiljke označene vrijednosti
 • za sve štete nastale njegovom otpremom drugim poštanskim pošiljkama, imovini i objektima davatelja poštanskih usluga zbog neodgovarajućeg pakovanja ili ako se dokaže namjera, nehat i krivnja za uzrokovanje štete
POTRAŽIVANJA NA EVENTUALNE ŠTETE POŠILJKE

Pružaoci poštanskih usluga odgovorni su za štetu nanesenu preporučenoj pošti, pošti označene vrijednosti i paketima u slučaju:

 • gubitak, krađu, oštećenje ili bilo koje umanjenje pošiljke i
 • prekoračenje roka isporuke

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo traženja naknade štete podnošenjem pisanog zahtjeva operateru poštanskog prometa.

Kako daljnii proces izgleda?

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja primatelj reklamaciju podnosi odmah pri uručenju pošiljke kada se načinjava i sam zapisnik o neispravnosti dostavljenog. Reklamacija se može podnijeti i dan kasnije ali samo ako se može dokazati da je oštećenje ili umanjenje nije nastalo nakon uručenja pošiljke.

Za slučajeve kada korisnik poštanske usluge smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem reklamacija se može podnijeti u roku od 6 mjeseci. Za područje Republike Srpske rok je nešto kraći – 3 mjeseca kada govorimo o unutrašnjem prometu.

Rok za odgovor poštanskog operatera na ovu pritužbu jeste 30 dana ili za područje Republike Srpske taj period se produžuje na 2 mjeseca za međunarodni saobraćaj.

U slučaju kada poštanski operater ne odgovori u rokovima ili odgovori negativno na zahtjev, sljedeći korak bi mogao biti podnošenje prijave Agenciji za poštanski promet BiH ili podnošenje tužbe nadležnom sudu.

Ako poštanski operator odgovara za gubitak ili prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljki u unutrašnjem ili vanjsokm prometu visina odštete varira zavisno od tipa pošiljke, te je najbolje konsultovati Zakon.

Da li ste znali?

Bosna i Hercegovina je ostvarila najveći procenat online kupovine (3 mjeseca) hrane ili pića iz prodavnica ili preko dostavljača hrane u poređenju sa drugim zemljama CEFTA-e. (Eurostat)

Saznajte više

Newsletter pretplata

Primajte obavještenja kada sljedeći modul postane dostupan

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Populacija 2072531
Populacija od 16-64 godina 1434451
Korištenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Populacija 2837743
Populacija od 16-64 godina 1931355
Korištenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Populacija 6908224
Populacija od 16-64 godina 4530026
Korištenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Populacija 1775378
Populacija od 16-64 godina /
Korištenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Populacija 3280815
Populacija od 16-64 godina 2216576
Korištenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Populacija 2620495
Populacija od 16-64 godina 1876763
Korištenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Populacija 621306
Populacija od 16-64 godina 411215
Korištenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sve članice CEFTA-e

ECOMMERCE FOR ALL

Saznajte više Saznajte više
* Ovo određivanje ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Implementator u Bosni i Hercegovini